sk cz

To the shop

 


Introduction » Mix esenciálních olejů Repelent 10ml


        

Mix esenciálních olejů Repelent 10ml

stock

 

Směs olejů s repelentním účinkem

new action top product


: 189.00 EUR

Our price without Tax: 80.99 EUR

Our price including Tax(21 %): 98.00 EUR

Purchase gives 98 points


into the basket:
  ks  
Product no.: 0052
Obal: Sklo
Čisté množství: 10ml
Dostupnost: Okamžitě k odeslání
EAN code: 8594203670655

Description

Mix esenciálních olejů Repelent 10ml

Není určeno pro vnitřní užití. Určeno k dalšímu zpracování. Uchovávejte v suchu, chladu.

Čisté množství 10ml. Baleno: hnědé sklo s kapátkem.

Výrobce: Alena Thomas, Kostelany 143, 767 01

 

Esenciální oleje, byť jsou přírodními látkami se řadí mezi látky těkavé a nebezpečné při nesprávné manipulaci.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

https://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/navrh-narizeni-ghs-o-klasifikaci-a-oznacovani-latek-a-smesi-1

Nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317      Může vyvolat alergickou kožní reakci. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy.P210 P241P301+P310 PŘI POŽITÍ:      Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.405    Skladujte uzamčené. P501Odstraňte obsah/obal dle platných nařízení.

Comments

Views and questions VISITORS

No comments so far. Add your comment or question as the first.

MWRjMjc0Nz